PKN
Protestantse Gemeente te Bennebroek
 
22 maart 2024 22 maart 2024
Samenvatting verkenningsronde, groep 11, d.d. 22 maart 2024


Aanwezig: Trunel Huiberts, Jannie Oudendijk, IJntze Bruinewoud, Ad Alblas (gespreksleider), Dirk Nederveen, Annemarie Steenhuizen, Corrie Nederveen, Maarten Boon (verslag).

Rond het Licht (gesymboliseerd door een brandende Paaskaars) wordt eenieder in de gelegenheid gesteld nader in te gaan op de volgende vragen:
 
 1. Wat heb jij nodig van de Kerk?
 2. Van welke betekenis is de kerk voor jou?
 3. Wat heeft de kerk aan jou?

Ad 1
Hieronder volgen een aantal trefwoorden en uitspraken als reactie op vraag 1, waarvan sommige meerdere keren genoemd werden. Het zijn met name thema’s die door de deelnemers nu ook zo gevoeld en ervaren worden, er zijn geen aanvullende wensen:

Saamhorigheid, warmte, samen een kerkdienst beleven, onderlinge contacten, elkaar aanspreken in de kerk of na afloop thuis. Iedereenkent elkaar. Samen dingen doen. Dat opgemerkt wordt als je een tijdje afwezig bent. Sfeervolle plek waar mensen goede dingen doen met en voor elkaar. Waar je om elkaar geeft en met wie je een bepaalde diepgang kunt beleven. Muziek: veel zingen, preek hoeft niet altijd het hoofdthema te zijn. Vrijheid van denken en voor uitspreken gedachten, ook al is niet iedereen het daarmee eens. Kwetsbaarheid kunnen tonen in veilige omgeving (niet oordelen, maar ruimte geven). Samen geloof delen ook al denk je verschillend. Aandacht voor maatschappelijke thema’s. Aandacht en interesse voor/in jou. Gastvrijheid. Saamhorigheid als warme deken gevoeld in moeilijke tijden. Het thuis kunnen volgen van de kerkdiensten. Ik krijg hier wat ik nodig heb. Predikant als bindende factor is nodig.
Ook: soms geen enkele behoefte aan saamhorigheid (gaat op en neer). Zit niet te springen op gesprekskringen. Zodra je bij een activiteit betrokken bent kom je wel graag. In de toekomst zou pastoraal werker ook kunnen volstaan (als predikant niet meer mogelijk is)...

Samenvattend:
We onderschrijven de volgende kernwaarden:
 • Saamhorigheid als basis met als elementen:
  • De betrokken gemeenteleden
  • Een ruimte waar je je thuis kunt voelen
  • Evt. kleine groepjes die regelmatig samenkomen
  • muziek
 • Vrijheid van denken (pluriformiteit)
 • Respect voor elkaar
 • Aandacht voor elkaar

Ad 2
Het kerkgebouw zou in de ogen van allen behouden moeten worden.
Prachtig gebouw, om trots op te zijn. De uitstraling en sfeer van de (flexibel in te richten) kerkzaal is erg uitnodigend. Hout, en veel licht. Je voelt je er snel thuis. Dat willen we niet gaan missen.
Wel zou het Trefpunt meer ingericht moeten worden voor multifunctioneel gebruik: een keuken wordt node gemist en is met het oog op de toekomst (b.v. met/voor elkaar koken, zorgen voor elkaar/samen zijn) erg wenselijk. (Mede)gebruik als Dorpshuis (via Stichting/Burgerlijke gemeente) zou oplossing kunnen zijn.

Mocht behoud niet mogelijk zijn dan wordt gevreesd voor het uit elkaar vallen van de gemeente. Enkelen willen niet naar een andere gemeente overstappen of in een kleine ruimte samen komen, anderen wel als b.v. de nieuwe locatie (in het dorp) dezelfde uitstraling heeft.
Ook wordt geopperd dan in kleine groepjes bij elkaar te komen (b.v. in een groot huis van iemand)

Samenvatting wensen kerkgebouw:
 • Sfeervolle zaal, je moet er de warmte kunnen voelen
 • Keuken waar (gezamenlijk) gekookt kan worden
 • Plek waar mensen uit kerkelijk en burgerlijke gemeente samenkomen/elkaar ontmoeten

Ad 3
Er worden niet geïnventariseerd wat de kerk aan ons heeft, de meesten hebben de afgelopen jaren op uiteenlopende wijzen bijgedragen, een aantal doet dat nog steeds.
Wel komen we tot een lijst van activiteiten die onze gemeente ontplooit:
 • Kerkdiensten
 • Vergaderingen kerkenraad, diaconie, pastoraal team, e.d.
 • Trefpuntcafé, koffiekring.
 • Gezamenlijke maaltijden (thuis)
 • Pastorale bezoeken/pastoraat
 • Diaconale activiteiten: ondersteuning geven waar nodig; vastenmaaltijd, kerstfeest/maaltijd, barbecue, Oekraïeners
 • Artikelen in de huis-aan-huisblad
 • Contact onderhouden met de basisschool: is lijn open houden (Ad Alblas)
 • Samenwerking met andere kerken: herv. Gemeente, RK (Ad Alblas)
 • Contact met Burgerlijke gemeente: Wethouder, Welzijn Bloemendaal als sociale partner om mee samen te werken. Activiteiten mogen ons als kerk ook geld kosten (diaconie)


Actiepunt:
 • Groepjes van 3 a 4 (oudere) belangstellenden vormen die regelmatig samenkomen

De bijeenkomst vond plaats in een goede sfeer. De getoonde openheid door de deelnemers werd door iedereen als prettig ervaren.
 
terug
 
 
 

Viering
datum en tijdstip 21-04-2024 om 10.00u
meer details

Koffiekring
datum en tijdstip 24-04-2024 om 10.00
meer details

Viering
datum en tijdstip 28-04-2024 om 10.00u
meer details

Trefpuntcafé: "Op missie met militairen". Ids Smedema, krijgsmachtpredikant b.d.
datum en tijdstip 03-05-2024 om Deur open 20.00 uur. Aanvang 20:30 uur
meer details

 
GOEDE WEEK EN PAASTIJD
meer
 
 
   
  Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.