PKN
Protestantse Gemeente te Bennebroek
 
Inleiding Inleiding

De samenwerking met de andere kerken van Bennebroek ( Hervormde gemeente en St. Jozefparochie) en van Vogelenzang ( Parochie onze Lieve Vrouw Tenhemelopneming)  wordt als belangrijk ervaren.

De pastores ontmoeten elkaar regelmatig in het zg. Pastoresconvent.

Jaarlijks vindt in september de Oecumenische Vredesviering plaats. In januari  is er rond de  Week van de Eenheid een oecumenische activiteit..

Katholieken en Protestanten samen in gesprek”Oecumenische gesprekskring

In deze kring proberen we de banden tussen protestanten en rooms-k
katholieken te versterken. Ik zie dat ook als vrucht van de oecumenische beweging. We kijken allereerst naar datgene wat ons verbindt. Principieel zijn wij broeders en zusters in Christus. Het onderlinge vertrouwen geeft ook ruimte om theologische en spirituele verschillen eerlijk met elkaar te bespreken.

De kring Protestant en Katholiek samen in gesprek gaat weer van start.
Nadat past. Ans Dekker en ik al heel wat jaren samen leiding mogen geven aan deze gesprekskring zijn we blij dat nu ds. Dirk Jorissen van de Hervormde Kerk ook meedoet.
Het verheugt ons dat in onze dorpen de verbinding tussen de kerken gezocht wordt en eenheid gevonden in o.a. oecumenische vieringen en vastenmaaltijden.
Ieder is van harte welkom in deze kring. We praten met elkaar over geloofs- en levensvragen, met bijbelverhalen als uitgangspunt.
 
Eerste bijeenkomst: maandag 8 oktober om 20.00 uur in het Trefpunt (verder op 12/11, 10/12, 14/1, 11/2, 11/3).
Contact: mw. Erna van Dis (023 584 53 88)
 
Met een hartelijke groet,
ds. Jolien Nak

 

 

 

terug
 
 
 

Het Trefpuntcafé van mei over "Van Oerol tot Toneelschuur" gaat niet door ivm de lockdown. 
datum en tijdstip 07-05-2021 om 20.30 (deuren open, koffie klaar om 20.00)
meer details

Gezamenlijke Dienst met Heemstede in Bennebroek
datum en tijdstip 09-05-2021 om 10.00u
meer details

Hemelvaart Gezamenlijke Dienst met Heemstede in Heemstede
datum en tijdstip 13-05-2021 om 10.00u
meer details

Viering
datum en tijdstip 16-05-2021 om 10.00u
meer details

 
 
 
  Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.