PKN
Protestantse Gemeente te Bennebroek
 
Pastoraat Pastoraat
24 maart 2021:
Pastorale brief.     OP WEG NAAR PASEN  

Wij leven onze dagen in de 40-dagentijd. Tijd van inkeer en bezinning.  De laatste persconferentie is somber en ernstig van toon en biedt weinig perspectief. Velen van ons ervaren de huidige tijd als kleurloos en zonder uitzicht. De verwondering over het leven is omgeslagen in teleurstelling en verbittering.  De maatschappelijke onrust neemt toe. Moedeloosheid kan ons  allemaal zomaar overvallen.   Het leven lijkt “lijdenstijd” . De 40 dagen voor Pasen wordt ook wel de lijdenstijd genoemd. De 40 jaren van het volk Israël in de woestijn: “zo is jullie leven!”, zegt de Schrift. Menigeen beleeft deze tijd van onvrijheid als een beproeving in de woestijn.
Velen hebben het gevoel ten onder te gaan in het gebrek aan perspectief. Ze voelen zich verloren, missen een stip op de horizon, missen richting en houvast en zijn de verbinding met zichzelf en de ander kwijtgeraakt. Stilstaan in een onzekere en verwarrende wereld vraagt om moed, veerkracht en geloof.
De lange duur van de crisis kan ons verlammen als er niet het uitzicht is dat het leven ergens toe dient. Corona is behalve een crisis in gezondheid en economie ook en vooral een zingevingscrisis.  Zo moet de zin van de sabbat verstaan worden. De dagen van de week krijgen reliëf tegen het licht van de zondag. De dag waarop het perspectief van een nieuwe hemel en een nieuwe aarde wordt gevierd en ons bepaalt bij ons gaan en staan. Het is hoopvol dat de bijbel de aan ons toegemeten tijd berekent in dagen. “Tijd “ is teveel voor ons, te groot. We kunnen het niet overzien. Dat hoeft ook niet. De tijden, met en zonder avondklok,  zijn in Gods hand.  Gods tijd strekt zich uit van “eeuwigheid tot eeuwigheid” , dat wil zeggen; zolang er mensen zijn op aarde wil God er zijn. “Ik wil er altijd voor jullie zijn” is Zijn naam.
Zoals de sabbat reliëf en kleur geeft  aan onze dagen. Zo geldt dat ook voor de feestdagen. Zaterdag  wordt in joodse kring aan de vooravond van Pesach de Seidermaaltijd gevierd. Een maaltijd met grote rijkdom aan symboliek, zoals het eten van ongezuurde broden en bittere kruiden als herinnering aan de uittocht uit Egypte. Het jongste kind stelt de bekende vraag: “Waarom is deze nacht anders dan de andere nachten?”  Een week later zal ook in de Paaswake in het Trefpunt een kind deze vraag stellen.  De voorganger vertelt dan het verhaal van de bevrijding. Het feest van de bevrijding moet  ook, vandaag  in crisistijd,  voortgezet, beleefd en geproefd worden.   
In de 40 dagen voor Pasen volgen we Jezus op weg naar Golgotha. Hij werd aan een houten paal op een kale heuvel te schande gezet. Waarom? Omdat hij kwetsbaar durfde te zijn. Omdat hij zich niet indekte tegen listen en leugens van mensen om hem heen. Omdat hij de liefde durfde te leven,, zomaar, zonder vooropgezet doel, vanuit geen enkele ideologie. Omdat hij te vinden was op plaatsen waar men God, die Liefde is, helemaal niet zocht. Ten diepste omdat hij ieder mensenkind aanzag in wat hij of zij worden kon. Achter elk gezicht probeerde hij het gezicht van de levende God te zien. Elke situatie, elk voorval maakte hij transparant tot op de Bron van ons bestaan.
De verhalen van Israël en Jezus zeggen: “laat je kennen en durf kwetsbaar te zijn “. Dat wij de 40 dagen- tijd van ons leven doorzichtig maken tot op het leven van Jezus. Dat wij ons door hem laten dragen tot in het hart van God. Dat wij hem volgen op die kwetsbare tocht naar Jeruzalem.  En dat wij in die eenzaamheid en afhankelijkheid juiste de verbondenheid leggen met de ander en de Ander.  Dan eens zullen wij ontwaken, in het ochtendlicht van de Paasmorgen; nieuwe mensen, kwetsbare mensen, gekend zoals we bedoeld zijn.  
Ergens daagt de morgen van Pasen al. De wanhoop krijgt ons niet te pakken. “ Eens komt de grote zomer, waarin zich ’t hart verblijdt”
In verbondenheid,
Ds Jolien Nak

 
terug
 
 
 

Viering
datum en tijdstip 27-06-2021 om 10.00u
meer details

Koffiekring
datum en tijdstip 30-06-2021 om 10.00u
meer details

Viering
datum en tijdstip 04-07-2021 om 10.00u
meer details

Viering
datum en tijdstip 11-07-2021 om 10.00u
meer details

 
 
 
  Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.