PKN
Protestantse Gemeente te Bennebroek
 
Berichten in Coronatijden Berichten in Coronatijden

16 december 2020:
Onderwerp: Gevolgen lockdown voor ons kerkelijk leven

Beste mensen,

Vanwege de toegenomen uitbreiding van de besmetting met het Coronavirus heeft de rijksoverheid een vrijwel algeheel lockdown-regiem afgekondigd. Dit soort algemene besluiten van de overheid is om grondwettelijke reden op de kerkelijke praktijk niet van toepassing. Het wordt daarom een eigen verantwoordelijkheid van de gemeente gerekend om te beslissen over wat er in ons Trefpunt gebeurt. Dat vraagt dus om besluitvorming door de kerkenraad. De Werkgroep Gebruiksplan Trefpunt heeft over een en ander advies aan de kerkenraad uitgebracht.

De kerkenraad stelt zich op het standpunt dat een veiligheidsregiem dat buiten de kerk wijs is in het belang van de volksgezondheid dat ook binnen de kerk zal zijn. Daarom heeft de kerkenraad in overeenstemming met het uitgebracht advies besloten dat wij ons in het Trefpunt zullen voegen naar de regels die buiten de kerk gelden.

Voor ons kerkelijk leven heeft dat verschillende ingrijpende gevolgen. Het betekent voor de duur van de lockdown-periode:

  • dat dat met ingang van heden de eredienst slechts in digitale vorm plaats vindt. In de uit te zenden diensten kunnen alleen de dienstdoende ambtsdragers en werkers aanwezig zijn. Dit geldt evenzo voor de door de Diaconie belegde Kerstviering op zaterdag 19 december te 10:30 uur
  • dat met ingang van heden in het Trefpunt geen andere bijeenkomsten -voor kerkelijke noch voor niet-kerkelijke doeleinden - worden gehouden. Dat moet helaas ook gelden voor de maandelijkse Trefpunt-koffiemorgen.
  • Het plan om de eredienst tweemaal te houden op kerstavond en eerste kerstdag 24 en 25 december vindt geen doorgang. Op eerste kerstdag wordt de kerstdienst uitgezonden om 10:00 uur

U weet het: de links die het mogelijk maken om de diensten via internet te volgen kunt u vinden op de website van het Trefpunt. Voor de kerstviering van zaterdag a.s. 10:30 uur is het: https://youtu.be/K_wHQKRM5BY. Voor      
zondag 20 december kunt u  https://youtu.be/D7I2Q4Wrn6A gebruiken.


De kerkenraad is zich er goed van bewust dat dit een domper zet op de blijdschap waarmee wij gewoon zij de Kerstdagen tegemoet te gaan. En met elkaar de kerstdienst niet in de kerk te kunnen vieren, niet zelf “jubelend van vreugde” samen te kunnen komen, vraagt erom dat wij ook elkaar in deze tijd in onze gebeden dragen.

In dit licht wenst de kerkenraad u toch goede kerstdagen toe.
Namens haar een hartelijke groet,

Victor Bruins Slot

 

terug
 
 
 

Het Trefpuntcafé van mei over "Van Oerol tot Toneelschuur" gaat niet door ivm de lockdown. 
datum en tijdstip 07-05-2021 om 20.30 (deuren open, koffie klaar om 20.00)
meer details

Gezamenlijke Dienst met Heemstede in Bennebroek
datum en tijdstip 09-05-2021 om 10.00u
meer details

Hemelvaart Gezamenlijke Dienst met Heemstede in Heemstede
datum en tijdstip 13-05-2021 om 10.00u
meer details

Viering
datum en tijdstip 16-05-2021 om 10.00u
meer details

 
 
 
  Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.