PKN
Protestantse Gemeente te Bennebroek
 
Diaconie

Diaconie

Het College van diakenen houdt zich bezig met het bevorderen van barmhartigheid en gerechtigheid, twee bijbelse begrippen.

Met barmhartigheid wordt bedoeld het geven van bijstand, verzorging of bescherming aan wie dat nodig heeeft.
Gerechtigheid is het recht doen aan mensen zodanig dat zij in hun eigen waarde gelaten worden. Dat betekent: staan naast mensen met problemen of in nood.

Diakenen dragen daarom zorg voor mensen in de kerkelijke gemeente en in de samenleving die dat nodig hebben. Ook steunen zij landelijke diaconale projecten.

Als u zorgen hebt
- op materieel gebied
- op financieel gebied
- i.v.m. ingewikkelde regelingen van de overheid
en u wilt daar graag over praten, dan kunt u contact opnemen met:

E mail: diaconietrefpuntbennebroek@hotmail.com

De diaken kan met u meedenken, adviezen geven hoe gebruik te maken van de mogelijkheden die de overheid biedt. Diakenen hebben in de kerkelijke gemeente geheimhouding beloofd. Daarom zijn gesprekken, adviezen en geboden steun altijd vertrouwelijk.

Financiële ondersteuning voor diaconie wordt zeer op prijs gesteld.

-  NL 20 RABO 0306985683 Diaconie Protestantsegemeente Bennebroek

Naam ANBI:

Diaconie Protestantse gemeente te Bennebroek
RSIN/Fiscaal nummer:82.41.39.069
Website adres:http://www.pkntrefpunt.nl
E-mail:scriba@trefpuntbennebroek.nl
Adres:Akonietenplein 1
Postcode:2121 AJ
Plaats:Bennebroek
Postadres:Akonietenplein 1
Postcode:2121 AJ
Plaats:Bennebroek

Samenstelling van het College van Diakenen:
Olof Huiberts (voorzitter), Margreet van Mourik (secretaris/penningmeester),
Marian Berghuis, Corlien Dirksen, Trunel Huiberts, Wolmet Minderhoud, Nan van Oudheusden, Lidy Stoelinga en Elly Vink.


Vastenmaaltijd

De door de Diaconie georganiseerde Oecumenische Vastenmaaltijd 2024, onder het motto ‘leven in een veranderende wereld” vond 19 maart plaats in Het Trefpunt. En deze heeft velen op de been gebracht . Een veertigtal enthousiaste kerkgangers uit Vogelenzang, Bennebroek en Zwaanshoek, zowel van protestantse als katholieke huize, en daarin vrijwel evenredig  verdeeld , kwam daarbij volop aan zijn trekken. Aan feestelijk gedekte tafels werd direct bij aanvang al volop geconverseerd nog voordat op de voortreffelijke soep, met driekeuzen mogelijkheid, kon worden aangevallen. Dominee Alblas sprak een stichtelijk woord over vasten. Gezamenlijk zongen we “een mens te zijn op aarde” een lied van Huub Oosterhuis, een echt oecumenisch lied, alsook “Ubi caritas et Amor”, bekend uit Taizé. Een treffend en vasten-passend gedicht klonk vervolgens door in aller wijd open oren zodat er direct om een herneming hiervan  werd gevraagd, welk verzoek natuurlijk werd ingewilligd. Tot slot werd de film, die de collecte voor de Vastenactie 2024 ondersteunt, gedraaid. Het doel hierbij betrof de aanleg van onder meer waterputten voor boeren in het zuiden van Zimbabwe die door grote, door alle klimaatverandering ontstane grote droogte, hun vee zien omkomen.   Deze collecte  leidde tot een mooie opbrengst die later nog bekend zal worden gemaakt. Al met al was iedereen het er na afloop over eens: het was een alom geslaagde vastenmaaltijd.

 

terug
 
 
 

Viering
datum en tijdstip 28-07-2024 om 10.00 uur
meer details

Koffiekring
datum en tijdstip 31-07-2024 om 10.00
meer details

Gezamenlijke dienst met Heemstede en Aerdenhout in Heemstede
datum en tijdstip 04-08-2024 om 10.00 uur
meer details

Gezamenlijke dienst met Heemstede en Aerdenhout in Bennebroek
datum en tijdstip 11-08-2024 om 10.00 uur
meer details

 
 
   
  Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.