PKN
Protestantse Gemeente te Bennebroek
 
20 maart 2024 20 maart 2024
Samenvatting van de inventarisatie
1e verkenningsronde Trefpunt d.d. woensdagmiddag 20 maart 2024
Aanwezig: Elly Vink, Kees Vink, Wilma Steenbergen, Folkert Winkel, Lientje Heitink, Gerben Heitink, Ad Alblas (gespreksleider), Kees Doorn, Nan Oudheusden, Piet van Veelen (verslag)

Ad opent deze eerste bijeenkomst door een kaars te ontsteken, want we zijn mensen van het Licht, die dat willen dragen en uitdragen en in elkaar willen zien.

Ad stelt voor aan de hand van vier vragen met kernwoorden te inventariseren wat er onder ons leeft m.b.t. de kerk in het algemeen en ‘t Trefpunt in het bijzonder.

1. Wat verwacht je van de kerk en wat heb je te bieden?
Vrijwel iedereen noemt de gemeenschap die we met elkaar vormen als belangrijkste item. Kernpunten daarbij zijn de zondagse kerkdiensten met de preek als vast onderdeel in de liturgie, die ons prikkelen samen ‘bij de tijd’ te blijven. Enerzijds hechten we aan het eigen gebouw en de eigen voorganger, maar anderzijds is er het verlangen (ook regionaal) oecumenisch op te trekken met gelovigen van andere denominaties. Optimaliseren wat we al hebben. Perspectief bieden voor jezelf en de volgende generatie.
Het belangrijkste wat we zelf te bieden hebben is onszelf met onze diverse gaven en mogelijkheden.

2. Hoe vatten we wat gezegd is met elkaar samen? Belangrijk voor ons is
– de gemeenschap
– de viering voor rust en bezinning
– de interactie, intern en naar buiten toe
– de verbreding, oecumenisch en wellicht door pioniersplek te worden
Dit punt sluiten we af met het zingen van
Ubi caritas et amor, Deus ibi est.

3. Waar staan we en wat hebben we?
Op dit punt inventariseren we onze rijkdom (die ook in het Beleidsplan verwoord is): ledenbestand, kerkgebouw, kerkenraad, kerkrentmeesters, pastoraat, diaconaat, koffiekring, Trefpuntcafé, cantorij, Bezinning en Verdieping, organisten, koster, tuinploeg, samenwerking met Heemstede / Aerdenhout, dienstbaarheid aan school en maatschappij, naar buiten treden via Bloemendaals Nieuwsblad, samenwerking met plaatselijke kerken (Lichtjesdag), gastvrijheid voor Oekraieners, vastenmaaltijd. Samenwerken met de school naast ons is moeizaam vanwege twee punten: vasthoudendheid aan privacy en onwillig met één kerk samen te werken.
Opgemerkt moet worden dat verdere samenwerking met de Hervormde gemeente Bennebroek moeizaam is door de bestaande organisatiestructuur in combinatie met Abbenes; de samenwerking met de Katholieke kerk is vaak afhankelijk van (standpunten van) het bisdom.

4. Welke agenda zouden we nu kunnen opstellen?
– Alert zijn op nieuwe woonwijk die naast ons kerkgebouw gaat verrijzen
– Pionieren in Zuid-Kennemerland, vooral met oog op de volgende generatie
– Vasthouden aan contacten met overheid / wethouder
– Multifunctioneel gebouw nastreven met keukenruimte
– Maaltijden voor alleengaanden aanbieden

Bij de Rondvraag komt aan de orde
– dat we het element ‘Leren’ als kerkgemeenschap niet moeten veronachtzamen
– dat pastoraat meer is dan een bloemetje brengen; ook levensvragen komen aan de orde.

Ad besluit met (dank)gebed en samen bidden we het Onze Vader.

 
terug
 
 
 

Viering
datum en tijdstip 21-04-2024 om 10.00u
meer details

Koffiekring
datum en tijdstip 24-04-2024 om 10.00
meer details

Viering
datum en tijdstip 28-04-2024 om 10.00u
meer details

Trefpuntcafé: "Op missie met militairen". Ids Smedema, krijgsmachtpredikant b.d.
datum en tijdstip 03-05-2024 om Deur open 20.00 uur. Aanvang 20:30 uur
meer details

 
GOEDE WEEK EN PAASTIJD
meer
 
 
   
  Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.