PKN
Protestantse Gemeente te Bennebroek
 
Berichten in Coronatijden Berichten in Coronatijden

2 september 2020:

Beste mensen,

In de afgelopen periode is er veel rekenwerk gedaan. Veiligheidsnormen van de landelijke PKN en het RIVM bieden een kader voor de beoordeling of en hoe lang een gemeente tijdens een kerkdienst zingen mag. De “vertaling” van die normen naar de situatie van het Trefpunt is gisteravond door de kerkenraad vastgesteld en er is besloten om deze in het gebruiksplan voor ons kerkgebouw op te nemen.

De hoofdregel wordt voor ons dat er in een kerkdienst van niet langer dan vijf kwartier (1 kwartier tevoren aanwezig zijn en een dienst van niet langer dan 1 uur) maximaal gedurende tien minuten veilig gezongen kan worden.

Komende zondag willen we voor het eerst deze mogelijkheid gaan gebruiken. Als opmaat voor wat later misschien mogelijk is, beginnen we voorlopig met het zingen in de dienst van het lied na afloop van de preek en het slotlied.

Voor de goede orde: ons rekenwerk is voorgelegd aan een deskundige die betrokken is geweest bij het opstellen van het door de PKN en het RIVM opgesteld protocol voor gemeentezang in coronatijd. Het is correct bevonden.

 

Van deze gelegenheid maak ik gebruik om u te wijzen op een fout die wij helaas maakten in het rooster voor het vieren van het Heilig Avondmaal. Oorspronkelijk zou dat worden gevierd op zondag a.s. (dat stond ook op de website). Maar hierin heeft de kerkenraad verandering gebracht.

In mei heeft de kerkenraad in verband met Coronaproblematiek besloten om tot 1 oktober a.s. het Avondmaal niet te vieren en de daarna de frequentie voorlopig terug te brengen tot éénmaal per kwartaal. Ongelukkigerwijze hebben wij dit besluit niet bekend gemaakt. Over Avondmaalsvieringen op langere termijn zullen de kerkenraad en diaconie nog nader beslissen. Uw mening hierover zullen wij tevoren peilen en in de besluitvorming betrekken. Over dit onderwerp hoort u binnenkort dus meer.

Een hartelijke groet, namens de kerkenraad,

Victor Bruins Slot8 augustus 2020
Beste gemeenteleden,

Graag informeer ik u over hoe het loopt met de kerkdiensten in ons Trefpunt. We hebben nu een paar diensten achter de rug, zowel met alleen kerkgangers van onze eigen gemeente als ook gezamenlijke diensten met de PKN van Heemstede. Aanvankelijk waren we wel een beetje bang dat we bij gezamenlijke diensten tegen onze grenzen (bedoeld is natuurlijk de capaciteit van de kerkgebouwen van Heemstede en van ons in de 1,5 meter-opstelling) aan zouden lopen - maar daar is geen reden voor gebleken. Of het nu de coronatijd of de vakantietijd geweest is, slechts een enkeling uit Bennebroek tref je in de gezamenlijke dienst in Heemstede en omgekeerd is dat niet anders. Ik mag dus vrijuit zeggen: “Kom ga met ons en doe als wij”. Er is in het Trefpunt ruimte genoeg om met inachtneming van alle geldende veiligheidsregels en dus verantwoord ter kerke te gaan. Als u tenminste niet besmet bent met het coronavirus of tekenen daarvan vertoont. Wel graag tevoren aanmelden, per telefoon bij Ype, Corlien of bij ondergetekende, dan wel of - nog makkelijker -  op het mailadres bennebroek.trefpunt@quicknet.nl. (Mocht u op zondagmorgen bedenken dat vergeten te zijn en een “late roeping” ervaren om toch ter kerke te gaan, weet dan dat u van harte welkom bent: we kunnen u altijd op het lijstje bijschrijven.)

Wie de kerkdiensten volgt via het internet (de You-Tube sleutel staat iedere week op de website van de kerk) weet dat we in de dienst in plaats van zelf te zingen, luisteren naar mooie vertolkingen van de liederen uit ons Liedboek of uit het Verzameld Liedboek van Huub Oosterhuis. En ook buiten die beide verzamelingen vinden we soms de prachtigste verzen. Onze organisten hoeven slechts in actie te komen voor en na de dienst en na de overdenking. Over de organisten gesproken, na rijp beraad heeft het CvK besloten geen gebruik meer te maken van de diensten van de heer Max Koning als organist van onze gemeente. In de communicatie tussen de heer Koning en onze gemeente waren te veel tekenen die erop wezen dat er geen goede match is. Het CvK heeft deze pijnlijke stap gezet na consultatie van en met instemming van de kerkenraad. Vanwege het respecteren van de privacy ga ik niet verder in op deze aangelegenheid. Het CvK is intussen druk doende om te voorzien in de hierdoor ontstane vacature. “Druk doende” is voor de mensen in en rond het CvK wel zeer van toepassing: er wordt op dit moment ook hard gewerkt aan de voltooiing van de eerste fase van de renovatie van de verlichting in de kerkzaal. Bovendien onderzoekt men momenteel in overleg met deskundigen naar de mogelijkheid om de ventilatie in de kerkzaal meer toe te snijden op de behoefte van de gemeente in deze Coronatijd. De ventilatiemogelijkheid in de kerkzaal is van cruciale betekenis voor de beoordeling van wat er op het gebied van kerkzang mogelijk is.

Onlangs heeft An Lommerse afscheid genomen van de Trefpunt Koffiekring De kerkenraad is haar erg dankbaar voor de liefde en energie die zij zo lang in de organisatie van de Koffiekring gestoken heeft. An heeft notabene zelf voor haar opvolging gezorgd en het stokje overgedragen aan Clarie Boon en Yvonne van den Haak. Dit betekent dat bezoekers van de Koffiekring zich niet langer bij haar, maar bij hen kunnen opgeven:

De kerkenraad wenst Clarie en Yvonne veel succes en plezier bij dit werk! De eerstvolgende Koffiekring is op 12 augustus.

Coronatijd en vakantieperiode? U ziet dat dat voor ons Trefpunt niet van invloed is op de ondernemingslust. Afgelopen zaterdag waren er ook weer als van ouds veel tuinarbeiders (m/v) om de groei van kruid en onkruid rondom het Trefpunt in goede banen te leiden. Daarvan zijn er echter nooit tè veel!

Een hartelijke groet namens de kerkenraad maar weer en graag tot ziens!

Victor Bruins Slot9 juli 2020

Onderwerp: nieuws uit de kerkenraad

Beste mensen,

Met deze brief wil de kerkenraad u graag even bijpraten over drie onderwerpen. Het gaat over het zingen in de kerk, de gang van zaken bij gemeenschappelijke diensten en de hervatting van de Trefpunt-koffiekring.

Zoals ik bij de mededelingen in de dienst van afgelopen zondag al heb aangegeven, zijn er ontwikkelingen op het gebied van de toelaatbaarheid van zingen in de kerk. Zeker niet alles daaromtrent is op dit moment al duidelijk maar er is echter wel gebleken dat er nog geen groen licht is voor gemeentezang of mee neuriën in het Trefpunt. De liederen die bij ons in de dienst klinken zullen dus voorlopig nog van digitale herkomst moeten blijven. Dat is natuurlijk jammer maar daar valt wel mee te leven.

In deze zomertijd vinden er drie keer gemeenschappelijke diensten met Heemstede plaats: op 19 juli te Heemstede, op 26 juli te Bennebroek en op 2 augustus weer in Heemstede.
De gedragsregels die wij hanteren voor diensten in het Trefpunt veranderen niet wanneer er in het Trefpunt een gemeenschappelijke dienst gehouden wordt. Heemstedenaren kunnen zich op dezelfde wijze als Bennebroekers aanmelden voor de dienst.
Evenzo is er bij gemeenschappelijke diensten in Heemstede geen wijziging in de gedragsregels die men in Heemstede gewoon is te hanteren. Bennebroekers kunnen zich op dezelfde wijze als Heemstedenaren aanmelden voor de dienst in Heemstede.
Alles is helemaal in overeenstemming dus met de psalmregel “Kom ga met ons en doe als wij…” Voor de goede orde zijn aan de voet van deze brief de Heemsteedse en Bennebroekse gedragsregels nog eens puntsgewijs vermeld.

Tenslotte in samenspraak met An Lommerse een bericht over de Trefpunt Koffiekring. Nu zo langzamerhand steeds meer activiteiten weer van start gaan, willen we binnenkort ook weer beginnen met de Trefpunt Koffiekring. Ook daarbij gelden uiteraard de maatregelen die we bij de diensten in acht nemen maar dat hoeft de gezelligheid niet in de weg te staan.
Op woensdag 15 juli en woensdag 29 juli bent u van harte welkom en staat de koffie als vanouds voor u klaar. Wel is het noodzakelijk - net als bij de kerkdiensten - dat u zich van tevoren aanmeldt. Dat kunt u rechtstreeks
doen bij An Lommerse, via e-mail anlommerse@hotmail.com of telefonisch (nummer 06 2733 2157).

Een hartelijke groet en graag tot zondag! Onze voorganger is dan ons gastlid ds. Piet van Veelen.
namens de kerkenraad,
Victor Bruins Slot

Gedragsregels Covid-19 Heemstede

Vanwege de maatregelen is de kerk verdeeld in vier vakken:
het vak voor het praalgraf (BLAUW) 2) het vak onder het orgel (ROOD)
3) het vak voor de herenbank (GROEN) en 4) het balkon (GEEL). Ieder vak heeft een eigen ingang, die met pijlen staat aangegeven


Om alles zo soepel mogelijk te laten verlopen, is het fijn als u op tijd komt. De deuren gaan om 9.30 uur open.
Als u zich aanmeldt ziet of hoort u direct in welk vak u bent ingedeeld. Zo weet u door welke deur u de kerk binnengaat en verlaat. Onthoud dus uw kleur! Bij de deur wordt u verwelkomd en wordt u gevraagd om zover mogelijk voor in de kerk plaats te nemen. Bij de ingangen zijn desinfecterende gels beschikbaar en liggen liedboeken klaar; het beste neemt u uw eigen liedboek mee!

De rijen staan op anderhalve meter afstand; zelf neemt u plaats op drie-stoelen- afstand van degene naast u. Leden van één huishouden mogen direct naast elkaar zitten.
Na afloop van de kerkdienst verlaat u de kerk via dezelfde deur als waardoor u bent binnengekomen. De achterste rij gaat als eerste en zo verder naar voren.

LET OP: om de ruimte optimaal te benutten, wijzen wij plaatsen toe. Wij rekenen daarbij op uw begrip!

AANMELDEN VOOR DE KERKDIENST
Om op zondag naar de kerk te kunnen, is het nodig dat u zich aanmeldt. Dat kan op twee manieren. U kunt op donderdag naar de aanmeldpagina gaan:
www.kerkpleinheemstede.nl/kerkdienst-aanmelding 
Wie geen toegang tot internet heeft, kan op woensdag tussen 10 en 12 u bellen naar
06-2347 3935

Reserveren voor de komende zondag kan op de aanmeldpagina in de website met het programma Eventbrite, klik hier.
Start het keuzeproces met de groene button Registreer. Bij de aanmelding kiest u een vak met de gewenste kleur en het aantal zitplaatsen. Na registratie krijgt u een mail met de bevestiging.
Direct bij uw aanmelding hoort of ziet u in welk vak u welkom bent. Op zondag staan de ingangen met bordjes aangegeven. U gaat de kerk in en uit door de deur van uw “eigen kleur” (zie de pijlen) en u blijft tijdens de kerkdienst in dat vak. 

EN VERDER....
* de collecte is aan de uitgang;
* vanwege de hygiëne is er geen gelegenheid om van het toilet gebruik te maken en is er geen garderobe;
* op dit moment is er nog geen koffiedrinken na de dienst, maar ontmoeten rond de kerk kan wél (op anderhalve meter natuurlijk!);
* de autorijdienst wordt helaas nog niet hervat– dat is gezien de maatregelen niet mogelijk;
* op www.kerkpleinheemstede.nl/bij-de-dienst leest u hoe u de diensten vanuit uw woning online kunt blijven meemaken


Meer informatie vindt u in deze flyer

Gedragsregels Covid-19 Bennebroek
 

 1. Wilt u het uiterlijk op zaterdag, vòòr 10:00 uur, aan de kerk doorgeven wanneer u van plan bent op zondag de dienst bij te wonen. Dat kan:
  1. per mail op het adres: bennebroek.trefpunt@quicknet.nl of
  2. per telefoon op het telefoonnummer: 023 584 6280
 2.  Dringende vraag: Wilt u op zondag uiterlijk om kwart voor tien aanwezig zijn in verband met de registratie. Dat kost echt eventjes tijd. Voor de kerk staat de hoofdcoördinator, Wilma van Steenbergen, klaar om u hartelijk te ontvangen.
 3. In de hal van de kerk kunt u uw handen ontsmetten. Daarna de looproute volgen, rechtsaf in de richting van de consistoriekamer.
 4. Bij de consistoriekamer stelt de diaken van dienst u de bekende RIVM-gezondheidsvragen en registreert uw aanwezigheid. Als dank krijgt u de liturgie. Een liedboek is niet nodig; de tekst van de liederen die klinken, staat in de liturgie.
 5. Er is geen garderobe, noch in de gang, noch in de ontmoetingsruimte. U kunt uw jas meenemen in de kerkzaal. Dat is misschien ook wel handig als het wat kouder is want in de kerk staan de ramen wijd open voor de noodzakelijke ventilatie.
 6. In de ontmoetingsruimte volgt u de route die op de vloer is aangegeven. De ouderling van dienst regelt het verkeer en voorkomt filevorming en vertraging. U gaat de kerk in aan de rechterzijde van de glazen wand.
 7. In de kerk staat de (hulp)koster klaar om u een plaats aan te wijzen. Dringend verzoek om haar (zijn) aanwijzingen te volgen. De stoelen mogen we niet verplaatsen.
 8. Aan het eind van de dienst blijft u bij de slotzang zitten en gaat u, na de zegen, weer zitten. U blijft u zitten totdat de (hulp)koster u uitnodigt om de kerkzaal via de dubbele deur te verlaten.

DE VOORZORGSMAATREGELEN VAN HET RIVM
* Bij verkoudheidsklachten met koorts en/of benauwdheid, blijft iedereen in het huishouden thuis! * Houd de anderhalve meter afstand!
* Schud geen handen.
* Hoest en nies in de binnenkant van uw elleboog.
* Gebruik papieren zakdoekjes om uw neus te snuiten; gooi deze daarna weg.
* Was vaak uw handen
zie ook: rijksoverheid.nl


terug
 
 
 

Gemeente zondag, gezamenlijk met Heemstede in Bennebroek
datum en tijdstip 27-09-2020 om 10.00u
meer details

Koffiekring: deze aciviteit gaat weer door met inachtneming van de coronamaatregelen
datum en tijdstip 30-09-2020 om 10.00u
meer details

Trefpuntcafé: Arnold Ziegelaar, Filosoof. "Levenskunst in crisistijd
datum en tijdstip 02-10-2020 om 20.30 (deuren open, koffie klaar om 20.00)
meer details

Viering
datum en tijdstip 04-10-2020 om 10.00u
meer details

 
Schoenendoos actie

meer
 
 
 
  Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.