PKN
Protestantse Gemeente te Bennebroek
 
Berichten in Coronatijden Berichten in Coronatijden

8 januari 2021:
Onderwerp: Een hart onder de riem.

Beste mensen,

Het nieuwe jaar is alweer een week oud. Het wordt daarom hoog tijd om u allemaal ook namens de kerkenraad langs deze weg veel heil en zegen toe te wensen. In deze lock downperiode waarin we ons veel moeten ontzeggen aan levende contacten met elkaar bieden internet en briefpost gelukkig nog mogelijkheden om elkaar, hoewel ongezien, toch niet uit het oog te verliezen.
Als u misschien een beetje het gevoel krijgt dat ons kerkelijk leven langzamerhand gereduceerd is tot een digitale werkelijkheid, doet het u wellicht goed om te horen dat er in de gemeente toch heel wat gebeurt. De afgelopen week heeft de kerkenraad voor het eerst digitaal vergaderd. We waren best benieuwd hoe dat zou gaan – Jolien Nak schreef er al over in haar pastorale brief – maar het is toch goed gelukt. De kerkenraad heeft de in het gemeenteberaad ingekomen reacties op het beleidsplan daarin verwerkt en de eindtekst ervan vastgesteld. Die kunt u lezen op de website.
De kerkenraad heeft ook de eerste stappen gezet op weg naar de vervulling predikantsvacature bij het emeritaat van onze predikant. Er is besloten tot de instelling van een beroepingscommissie. Ella Visser is bereid gevonden om het voorzitterschap op zich te nemen. Ype van der Meer, Heino Bruggemann, Anne Gelderloos en een nog door de kerkenraad van Heemstede aan te wijzen lid gaan samen met haar het beroepingswerk aanvatten. De kerkenraad is erg blij zij dit dienstwerk op zich willen nemen. Om richting te geven aan dat werk heeft de kerkenraad op 5 januari een profielschets opgesteld. Onder normale omstandigheden zouden we zo’n profielschets voorafgaand aan de vaststelling graag in gemeenteberaad met u bespreken. Maar de lock down brengt ons tot improviseren. Wij nemen de tekst van de profielschets daarom op aan de voet van deze brief en organiseren na afloop van de dienst op zondag 24 januari 2021 een gemeenteberaad om die te bespreken. Nu is nog niet duidelijk welke regels wij op die datum bij kerkdiensten in acht moeten nemen maar tegen die tijd krijgt u informatie over hoe we in het gemeenteberaad te werk zullen gaan.
Namens de kerkenraad een hartelijke nieuwjaarsgroet!
Victor Bruins Slot
 

Profielschets predikant Protestantse Gemeente Het Trefpunt Bennebroek

18 uur/week.

.

Introductie
Wij zijn op zoek naar een enthousiasmerende predikant die aan de slag gaat met “her-kerken”: kerk zijn ín de samenleving, ook door de week.

Dit zijn wij
Wij zijn een betrokken gastvrije en vrij(eigen)zinnige gemeente van circa 300 leden. We beseffen dat er noodzaak is tot verandering. We willen meer een kerk in de samenleving worden, de eerste stappen daarvoor zijn gezet. Helaas worden we ook kleiner en brozer. De komende 5 jaar geven wij onszelf de tijd om de gewenste verandering vorm te geven. Ons beleidsplan beschrijft hoe we dit zien.


Dit ga je doen
 • Je gaat met ons zorgen dat woorden ook daden worden: kerk zijn in de samenleving
 • Je hebt de regie over de vieringen en gaat zelf voor in 20 à 25 vieringen per jaar
 • Je bent lid van het pastoraal team en biedt tweedelijns pastorale zorg
 • Je bent lid van de kerkenraad

Ons aanbod
We bieden je een uitdagende functie voor circa 18 uur in de week (0,5 fte). Je komt werken in een groen dorp aan de rand van de duinen en de randstad en in kerkelijke gemeente die graag met je aan de slag gaat. Bij ons krijg je de ruimte om te gaan ondernemen en experimenteren. Bovendien hebben we de mogelijkheid om voor tijdelijke projecten aanvullende formatie aan te trekken. Het pastoraal team verricht de eerstelijns pastorale zorg. Je werkt samen met predikanten van de protestantse gemeente van Heemstede. Ons kerkgebouw is multifunctioneel en wordt steeds meer een buurthuis van Bennebroek. We beschikken over prima digitale faciliteiten. De arbeidsvoorwaarden zijn conform de Arbeidsvoorwaardenregeling van de Protestantse Kerk in Nederland. 
 

Jouw profiel 
 • Je bent een verbinder en kunt het gezicht zijn van de gemeente die we willen worden
 • Je hebt een inspirerende visie op kerk zijn in een seculiere samenleving
 • Je weet het christelijk geloof te verbinden met de leefwereld buiten de kerk
 • Je bent daadkrachtig en hebt plezier in pionieren
 • Je hebt een theologische academische opleiding en voelt je verbonden met de protestantse traditie
 • Je bent digitaal vaardig
 • Je kunt samenwerken met vrijwilligers en professionals in en buiten onze kerk


Aanvullende informatie

In ons beleidsplan lees je over wie we zijn en waar we naar toe willen. Met je vragen over de vacature kun je terecht bij Ella Visser, voorzitter van de sollicitatiecommissie via xxxxxx@xxxxx.nl.

Interesse? 
We nodigen je graag uit om te solliciteren. Je kunt je sollicitatie (cv + motivatiebrief of – video) tot en met xxx 2021 sturen naar xxxxxx@xxxxx.nl. De eerste gesprekken vinden plaats in de week van xxxx xxxxx 2021. 


Het aanvragen van een VOG maakt onderdeel uit van de sollicitatieprocedure.

 


Bijlage: profielschets voor adviesaanvraag mobiliteitsbureau (format PKN)


Algemeen
Werkpercentage 50%
Modaliteit Vooruitstrevend protestant
Vaardigheden Samenwerken, inspireren, communiceren, initiëren
Typering predikant Inspirator, verbinder, vernieuwend theoloog
Voorkeur geslacht/leeftijd Geen voorkeur. Motivatie:
 • Kwaliteiten en persoonlijkheid zijn belangrijker
 • Als er keuze zou zijn dan heeft een 50 predikant met enig werkervaring de voorkeur, gezien de opdracht die er ligt.
Woonlocatie Binnen de regio woonachtig, of bereid daar te gaan wonen. Binnen maximaal 1 uur reistijd met OV.

Specifiek/kerntaken
Eredienst Aandacht voor taal van nu, interactie, verbinding met leefwereld buiten de kerk, humor, vernieuwing. Dit in evenwicht met goed gevoel voor waarde van liturgie en traditie.
Gaat voor in Bennebroek en incidenteel in Heemstede bij gezamenlijke vieringen.
Pastoraat Tweedelijns pastoraat. Niet specifiek gericht op een bepaalde leeftijdsgroep. Eventueel ook buiten de kerk.
Vorming en toerusting Missionair werk. We willen graag aanwas en denken dat dit in de leeftijdsgroep 45-65 jaar het meest reëel is. Mogelijkheid tot samenwerken met PKN Heemstede
Organisatie en beleid Visie op vernieuwing. Uitvoeren van deze visie en dus ook het actuele beleidsplan. Met plezier en effectief kunnen samenwerken.
Diaconaat Gericht op de samenleving dichtbij, samenwerken met andere ook burgerlijke organisaties.
16 december 2020:
Onderwerp: Gevolgen lockdown voor ons kerkelijk leven

Beste mensen,

Vanwege de toegenomen uitbreiding van de besmetting met het Coronavirus heeft de rijksoverheid een vrijwel algeheel lockdown-regiem afgekondigd. Dit soort algemene besluiten van de overheid is om grondwettelijke reden op de kerkelijke praktijk niet van toepassing. Het wordt daarom een eigen verantwoordelijkheid van de gemeente gerekend om te beslissen over wat er in ons Trefpunt gebeurt. Dat vraagt dus om besluitvorming door de kerkenraad. De Werkgroep Gebruiksplan Trefpunt heeft over een en ander advies aan de kerkenraad uitgebracht.

De kerkenraad stelt zich op het standpunt dat een veiligheidsregiem dat buiten de kerk wijs is in het belang van de volksgezondheid dat ook binnen de kerk zal zijn. Daarom heeft de kerkenraad in overeenstemming met het uitgebracht advies besloten dat wij ons in het Trefpunt zullen voegen naar de regels die buiten de kerk gelden.

Voor ons kerkelijk leven heeft dat verschillende ingrijpende gevolgen. Het betekent voor de duur van de lockdown-periode:

 • dat dat met ingang van heden de eredienst slechts in digitale vorm plaats vindt. In de uit te zenden diensten kunnen alleen de dienstdoende ambtsdragers en werkers aanwezig zijn. Dit geldt evenzo voor de door de Diaconie belegde Kerstviering op zaterdag 19 december te 10:30 uur
 • dat met ingang van heden in het Trefpunt geen andere bijeenkomsten -voor kerkelijke noch voor niet-kerkelijke doeleinden - worden gehouden. Dat moet helaas ook gelden voor de maandelijkse Trefpunt-koffiemorgen.
 • Het plan om de eredienst tweemaal te houden op kerstavond en eerste kerstdag 24 en 25 december vindt geen doorgang. Op eerste kerstdag wordt de kerstdienst uitgezonden om 10:00 uur

U weet het: de links die het mogelijk maken om de diensten via internet te volgen kunt u vinden op de website van het Trefpunt. Voor de kerstviering van zaterdag a.s. 10:30 uur is het: https://youtu.be/K_wHQKRM5BY. Voor      
zondag 20 december kunt u  https://youtu.be/D7I2Q4Wrn6A gebruiken.


De kerkenraad is zich er goed van bewust dat dit een domper zet op de blijdschap waarmee wij gewoon zij de Kerstdagen tegemoet te gaan. En met elkaar de kerstdienst niet in de kerk te kunnen vieren, niet zelf “jubelend van vreugde” samen te kunnen komen, vraagt erom dat wij ook elkaar in deze tijd in onze gebeden dragen.

In dit licht wenst de kerkenraad u toch goede kerstdagen toe.
Namens haar een hartelijke groet,

Victor Bruins Slot

 

terug
 
 
 

Viering
datum en tijdstip 14-03-2021 om 10.00u
meer details

Bezinning & verdieping: Bedevaart
datum en tijdstip 18-03-2021 om 20.00 uur.
meer details

Viering
datum en tijdstip 21-03-2021 om 10.00u
meer details

Viering
datum en tijdstip 28-03-2021 om 10.00u
meer details

 
Voorjaarsactie Sam’s Kledingactie bestemd voor Congo

meer
 
 
 
  Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.